May 19, 2024

Diễn đàn » TÁC GIẢ TỰ POST BÀI TRÊN MỤC NÀY » CÁCH BIỆT NHIỀU RỒI

Nguyên Hữu
Ghi danh: Jan 30 2015
Cập nhật: Nov 29 2021
Số bài: 1854
gởi lúc 06:51:12 AM, Apr 13, 2024

CÁCH BIỆT NHIỀU RỒI

CÁCH BIỆT NHIỀU RỒI
(Tân hình thức)

Về quê
Ghé nhà
Những người
Bạn xa
Cách nhiều
Năm mà
Buồn thay
Phải thốt
Lên: ôi
Bạn bè
Ngày xưa
Giờ thưa
Thớt quá
Chỉ toàn
Người lạ
Với nụ
Cười vô
Cảm và
Nhạt tênh…

13-04-2024
Nguyên Hữu
Vui lòng login để trả lời trong mục này. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Chưa có bài trả lời.