May 30, 2023

Diễn đàn » TÁC GIẢ TỰ POST BÀI TRÊN MỤC NÀY » YÊU ANH

Nguyên Hữu
Ghi danh: Jan 30 2015
Cập nhật: Nov 29 2021
Số bài: 1429
gởi lúc 09:42:09 AM, Mar 30, 2023

YÊU ANH

YÊU ANH

Từ khi yêu anh – em biết
Khổ cực đang chờ
Chông gai đang đợi
Vẫn yêu anh, em đến bên anh
Dẫu xa xôi chân trời góc bể
Theo anh và dâng chọn cuộc đời em
Và có lúc em kiệt sức
Sẽ vẫn gượng đứng lên
Sẽ bước tiếp không nề hà chi hết
Rên rẩm ư? – không thể nào
Than vãn ư? – không bao giờ xuất hiện
Dẫu chỉ một lần… yêu
Vì em mãi yêu anh
Anh hãy bước tiếp đi nào
Em vẫn theeo anh đó
Em hiểu những gì trong đầu anh vò xé
Anh chẳng muốn đi
Anh muốn dừng ngay lại
Ôm lấy em đôi ta say ngất
Với cuộc sống thanh bình
Nhưng… không nên thế đâu anh
Anh phải đi vì sứ mạng kia mà
Nào bước tiếp, em vẫn theo anh đấy
Vẫn yêu anh dang chọn tình yêu
Em hiểu mà anh cũng hiểu
Ta hiểu nhau mà phải không anh…

04/2004
Nguyên Hữu
Vui lòng login để trả lời trong mục này. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Chưa có bài trả lời.