Mar 02, 2024

Diễn đàn » TÁC GIẢ TỰ POST BÀI TRÊN MỤC NÀY » BẤT LỰC

Nguyên Hữu
Ghi danh: Jan 30 2015
Cập nhật: Nov 29 2021
Số bài: 1767
gởi lúc 10:37:03 PM, Mar 29, 2023

BẤT LỰC

BẤT LỰC

Kêu trời thì cứ thế kêu
Gọi người đâu khác nhiễu điều người che
Cái hay cái đẹp họ khoe
Ai thương ai được một bè giống nhau
Hai tay ôm đỡ lấy đầu
Nắng mưa thấm thẩm cái mầu trời ban
Ngày đêm muôn vạn kẻ than
Ô dù chẳng có kêu khàn giọng chăng?
Kêu ai? Kệ cứ kêu xằng
Cơn đau khuây khỏa khô khăn thôi mà
Mắt thâm thêm một nét già
Người đi chỗ vắng kẻ qua ngõ buồn
Ta ngồi cô độc sõng buông
Một mình ta khóc tự thương lấy mình
Kêu ai? Ai cũng như mình
Trèo cao không đặng mà tình nó xa
Bần thần vào lại đi ra
Sụp quỳ xuống đất rồi la thấu trời...

30-03-2023
Nguyên Hữu
Vui lòng login để trả lời trong mục này. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Chưa có bài trả lời.