Jun 25, 2024

Diễn đàn » TÁC GIẢ TỰ POST BÀI TRÊN MỤC NÀY » Vẹn Tình Trọn Nghĩa (Thất ngôn bát cú đa chiều)

Lê Danh Dương
Ghi danh: Feb 14 2023
Số bài: 123
gởi lúc 03:24:09 PM, Mar 29, 2023

Vẹn Tình Trọn Nghĩa (Thất ngôn bát cú đa chiều)

*
*
*
*

Yêu thương......Chung sống........Đời vợ chồng
Keo sơn..............Gắn bó ...........Cùng một lòng
Vẹn tình ...........Trọn nghĩa........Dù bão giông
Bên nhau...........Suốt kiếp ..........Không xa rời

Uyên ương........Đoan quyết.........Giữ lời hứa
Nguyện cầu.......Chung thủy.........Mãi bên nhau
Xin ơn.................Thành tín .........Như ngày đầu
Đồng tâm............Sống chết .........Dẫu khổ đau
*
Yêu thương
Keo sơn
Vẹn tình
Bên nhau
Chung sống
Gắn bó
Trọn nghĩa
Suốt kiếp
Đời vợ chồng
Cùng một lòng
Dù bão giông
Không xa rời
*
Uyên ương
Nguyện cầu
Xin ơn
Đồng tâm
Đoan quyết
Chung thủy
Thành tín
Sống chết
Giữ lời hứa
Mãi bên nhau
Như ngày đầu
Dẫu khổ đau
*
Bài thơ đọc ngược từ dưới lên

Đồng tâm............Sống chết .........Dẫu khổ đau
Xin ơn.................Thành tín .........Như ngày đầu
Nguyện cầu.......Chung thủy.........Mãi bên nhau
Uyên ương........Đoan quyết.........Giữ lời hứa

Bên nhau...........Suốt kiếp ..........Không xa rời
Vẹn tình ...........Trọn nghĩa.........Dù bão giông
Keo sơn..............Gắn bó ............Cùng một lòng
Yêu thương......Chung sống.........Đời vợ chồng
*
Đồng tâm
Xin ơn
Nguyện cầu
Uyên ương
Sống chết
Thành tín
Chung thủy
Đoan quyết
Dẫu khổ đau
Như ngày đầu
Mãi bên nhau
Giữ lời hứa
*
Bên nhau
Vẹn tình
Keo sơn
Yêu thương
Suốt kiếp
Trọn nghĩa
Gắn bó
Chung sống
Không xa rời
Dù bão giông
Cùng một lòng
Đời vợ chồng
*

Lê Danh Dương
11.06.2021

( Bài thơ Vẹn Tình Trọn Nghĩa và những bài thơ khác
trong youtube Thiên Thần Và Nàng Tiên-Thơ Lê Danh Dương)
Vui lòng login để trả lời trong mục này. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Chưa có bài trả lời.