May 30, 2023

Diễn đàn » TÁC GIẢ TỰ POST BÀI TRÊN MỤC NÀY » BẾN – ĐÒ

Nguyên Hữu
Ghi danh: Jan 30 2015
Cập nhật: Nov 29 2021
Số bài: 1429
gởi lúc 09:33:07 AM, Mar 29, 2023

BẾN – ĐÒ

BẾN – ĐÒ

Con đò buồn neo mình trên bến
Đò lắc lư – con sóng vỗ ru
Đã lâu rồi đò không ai thăm hỏi
Chỉ gió trời và những hạt sương đêm
À, nắng nữa, cố lách qua kẽ lá
Đến với đò ve vuốt mãi không thôi
Những chiếc lá rơi…
Chiếc rơi trên mặt nước
Bồng bềnh trôi trên con sóng ru hời
Còn chiếc rơi trên đò nằm đó
Một, hai, ba,… nằm chồng chất lên đò
Lá khô gầy – đò có biết có hay
Chỉ lắc lư đò lặng im như thế
Với nỗi buồn u uất tròng trành phơi…

04/2004
Nguyên Hữu
Vui lòng login để trả lời trong mục này. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Chưa có bài trả lời.