May 30, 2023

Diễn đàn » TÁC GIẢ TỰ POST BÀI TRÊN MỤC NÀY » AO NHÀ ĐỂ LÂU KHÔNG CÂU

Nguyên Hữu
Ghi danh: Jan 30 2015
Cập nhật: Nov 29 2021
Số bài: 1429
gởi lúc 01:41:26 AM, Mar 29, 2023

AO NHÀ ĐỂ LÂU KHÔNG CÂU

AO NHÀ ĐỂ LÂU KHÔNG CÂU

Bần thần
Chẳng biết làm sao
Ao nhà
Bèo phủ kín dầy
Thế kia,
Này cần
Này lại mồi câu,
Để làm chi nữa
Hở đâu
Dử mồi.
Ôi loay hoay
Ôi kiếm tìm,
Lặng im
Cá búng
Giật mình
Lặng im…

04/2004
Nguyên Hữu
Vui lòng login để trả lời trong mục này. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Chưa có bài trả lời.