Jun 25, 2024

Diễn đàn » TÁC GIẢ TỰ POST BÀI TRÊN MỤC NÀY » ĐỘ CHÍN

Nguyên Hữu
Ghi danh: Jan 30 2015
Cập nhật: Nov 29 2021
Số bài: 1888
gởi lúc 09:34:42 PM, Mar 28, 2023

ĐỘ CHÍN

ĐỘ CHÍN
(Thủ vĩ ngâm)

Nhiều người biết chấp nhận bình an
Để thấy lòng yên những phút nhàn
Phán xét làm gì thêm rối chuyện
Phê bình cũng chẳng bớt xuôi trang
Xung quanh khối kẻ hơn là ghét
Tứ phía đầy người mạnh sẽ phang
Sống thử ngô nghê thì mới thấy
Nhiều người biết chấp nhận bình an…

29-03-2023
Nguyên Hữu
Vui lòng login để trả lời trong mục này. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Chưa có bài trả lời.