May 30, 2023

Diễn đàn » TÁC GIẢ TỰ POST BÀI TRÊN MỤC NÀY » Hoa Lài (Thất ngôn bát cú đa chiều)

Lê Danh Dương
Ghi danh: Feb 14 2023
Số bài: 101
gởi lúc 01:42:26 PM, Mar 28, 2023

Hoa Lài (Thất ngôn bát cú đa chiều)

*
*
*
*


Bài thơ đọc ngang và dọc xuống.

Hoa Lài ..............Khiêm tốn........Giữa bụi gai
Trung trinh.........Nhân đức..........Nở Hoa Lài
Yêu thương........Vâng phục.......Cưu mang thai
Bằng lòng..........Cứu chuộc .........Đã an bài
Tôn vinh............Nhập thể..........Chúa Ngôi Hai
Đồng công..........Con Chúa .........Họ giết Ngài
Khổ đau...... .......Phó thác...........Chịu oan sai
Thê lương...........Giáng thế ........Thảm hình hài


* Bài thơ đọc ngược từ dưới lên


Thê lương..........Giáng thế ........Thảm hình hài
Khổ đau...... .......Phó thác...........Chịu oan sai
Đồng công..........Con Chúa .........Họ giết Ngài
Tôn vinh............Nhập thể..........Chúa Ngôi Hai
*
Bằng lòng..........Cứu chuộc .........Đã an bài
Yêu thương.......Vâng phục.......Cưu mang thai
Trung trinh........Nhân đức..........Nở Hoa Lài
Hoa Lài .............Khiêm tốn..........Giữa bụi gai
*
Lê Danh Dương
28.08.2021
Vui lòng login để trả lời trong mục này. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Chưa có bài trả lời.