Sep 25, 2020

Diễn đàn » TÁC GIẢ TỰ POST BÀI TRÊN MỤC NÀY » LỠ DẠI

Nguyên Hữu
Ghi danh: Jan 30 2015
Cập nhật: May 30 2015
Số bài: 705
gởi lúc 02:41:33 AM, Aug 09, 2020

LỠ DẠI

LỠ DẠI
(Thủ vĩ ngâm- Nhất vận)

Lỡ dại theo anh đến Cửa Lò
Xong rồi mới thấy thật là lo
Bồng to tạm buộc phơi khoe gió
Bưởi khủng đương treo nhử khéo cò
Mấy ả bên này xem bắt đọ
Vài nàng phía đấy ngó đòi so
Cam sành tủi thật coi như bỏ
Lỡ dại theo anh đến Cửa Lò...

09-08-2020
Nguyên Hữu
Vui lòng login để trả lời trong mục này. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Chưa có bài trả lời.