Sep 25, 2020

Diễn đàn » TÁC GIẢ TỰ POST BÀI TRÊN MỤC NÀY » ĐÊM ĐEN

Nguyên Hữu
Ghi danh: Jan 30 2015
Cập nhật: May 30 2015
Số bài: 705
gởi lúc 06:27:02 AM, Jul 19, 2020

ĐÊM ĐEN

ĐÊM ĐEN

Trắng đêm xem bóng đêm ngồi
Thu lu một mảng tường vôi lạnh lùng
Trắng đêm, đêm thức xem cùng
Khoảng mênh mông tối hình dung cuộc đời
Thinh không lạc bóng con người
Vô thường đẵm một vũng trời sệt đen
Đưa tay quệt một đường quen
Loang loang lổ lổ, đêm khen nửa vời
Thiên trường cũng chỉ thế thôi
Cũng chỉ treo, buộc màn phơi đêm nằm
Trắng đêm ngắm, ngộ ra rằng
Bóng đêm loạn thế kết rằng là: đen...

19-07-2020
Nguyên Hữu
Vui lòng login để trả lời trong mục này. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Chưa có bài trả lời.