Apr 02, 2020

Diễn đàn » TÁC GIẢ TỰ POST BÀI TRÊN MỤC NÀY » ĐỜI KHÔNG NHƯ MƠ

Nguyên Hữu
Ghi danh: Jan 30 2015
Cập nhật: May 30 2015
Số bài: 655
gởi lúc 03:26:42 AM, Feb 01, 2020

ĐỜI KHÔNG NHƯ MƠ

ĐỜI KHÔNG NHƯ MƠ

Cứ tưởng đi là sẽ sướng rên
Phồn hoa, phố thị chắc nhiều tiền
Anh rời bản khổ tìm mơ đẹp
Chị bỏ quê nghèo với mộng tiên
Dở chuyến hờn sông tràn khắc khoải
Sai dòng trách bến vọng bình yên
Mai về chốn cũ cười hay khóc
Một khúc tâm tình vẫn vẹn nguyên...

01-02-2020
Nguyên Hữu
Vui lòng login để trả lời trong mục này. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Chưa có bài trả lời.