Dec 04, 2021

Các bài mới cập nhật

Vua ăn cắp, vua dối trá Trần Ngọc Thêm tung hỏa mù, ném quả bom thối vào dư luận xã hội: “Bỏ khẩu hiệu Tiên học lễ hậu học văn ra khỏi nền giáo dục” :: Trần Mạnh Hảo
Dec 03, 2021
VUA ĂN CẮP, VUA DỐI TRÁ TRẦN NGỌC THÊM TUNG HỎA MÙ, NÉM QUẢ BOM THỐI VÀO DƯ LUẬN XÃ HỘI: “BỎ KHẨU HIỆU TIÊN HỌC LỄ HẬU HỌC VĂN RA KHỎI NỀN GIÁO DỤC” Vua ăn cắp, vua ...
Việt Nam Nữ Lưu Lẫm Liệt, Bà Trần Thị Băng :: Nguyễn Minh Thanh
Dec 02, 2021
  Việt Nam Nữ Lưu Lẫm Liệt, Bà Trần Thị Băng Tiết Phụ Ngậm Ngùi / Trời sầu đất thảm một hừng đông / Thiếu phụ xả thân giựt xác chồng / Tay yếu làm sao tranh ...
Tiểu Thuyết Hoa Hồng bài 4 :: TS Phạm Trọng Chánh
Nov 29, 2021
  TIỂU THUYẾT HOA HỒNG ( bài 4)   LE ROMAN DE LA ROSE GUILLAUME DE LORRIS & JEAN DE MEUN   KIỆT TÁC THI CA NƯỚC PHÁP THỜI TRUNG CỔ
Đã/Về Phép :: Hoa Nguyên
Nov 29, 2021
    
Cúc Cố Nhân - Old Chrysanthemum :: Cao Mỵ Nhân - Thanh Thanh
Nov 29, 2021
Cúc Cố Nhân- Old Chrysanthemum  
Mơ Để Làm Gì :: Quang Hy
Nov 25, 2021
    
Đạo tình yêu qua Thuý Kiều & Kim Trọng :: Nguyễn văn Nhớ
Nov 24, 2021
  Đạo tình yêu qua Thuý Kiều & Kim Trọng  
Phiếm Luận Cái Sợ :: Nguyễn Dương
Nov 23, 2021
  PHIẾM LUẬN CÁI “SỢ’                                             &nb