Dec 05, 2022

Các bài mới cập nhật

Năm Mươi Năm :: Hoa Nguyên
Dec 02, 2022
    
Ngõ Nhỏ :: Nguyễn Khôi
Dec 02, 2022
    
Gửi Bác Thái Cuồng & Thi Sĩ Thiên Tài :: Thái Cuồng / Huệ Thu
Nov 30, 2022
 Gửi Bác Thái Cuồng Nghe nói ngày nay bác Thái Cuồng / Cơn vui dù chỉ rượu thơ suông / Tiếp Dư (*) thời thế sơn mình hủi / Phạm Lãi công danh áo thõng buông / Viết báo ngoảnh về thêm chán mặt / Theo voi nghĩ lại cũng dơ tuồng / Chi bằng trăng gió còn nguyên đó Canh vắng chùa xa mấy tiếng chuông ...
Hai Ngõ Đạo Đời :: Hàn Thiên Lương
Nov 25, 2022
  Hai Ngõ Đạo Đời                                                                                          &
Về Thăm Quê Cũ         :: Phan Đức Minh
Nov 21, 2022
Về Thăm Quê Cũ                                                                                
Tía :: Trần Khắc Tường
Nov 16, 2022
  TÍA   
Oh Javelin :: Lê Minh Sơn
Nov 14, 2022
OH, JAVELIN _ Джавеліне Nhạc UKRAINE (Украина) Phỏng dịch thơ: MINH SƠN LÊ ************************* Біля хати Джавеліни хлопці заряджали, Орків валять ці ракети як святі кинджали. Хай ...