Sep 25, 2023

Các bài mới cập nhật

Trà Ca - Bảy Chén Trà (1) (2) - Cảm hứng sau khi đọc Trà Ca của Lô Đồng ( * ) :: Huệ Thu
Sep 25, 2023
Một Mình Uống Trà  1 / Ngồi một mình uống bảy chén trà Chén đầu buốt lưỡi xót niềm xa / Chén hai nge ngọt chén ba đắng lòng / Rót thêm buồn bỗng mênh ...
Chào Mùa Thu Mới / Bóng Thời Gian :: Sài Môn Chủ Nhân
Sep 25, 2023
                   
Giữa Dòng Hương Lạnh / Bên Mùi Đạo :: Nguyên Thường
Sep 24, 2023
                
Mạc Sầu khúc - huệ thu thoát dịch :: Lý Hạ - 李賀 (Quỷ Thi Lý Hạ)
Sep 24, 2023
 * đăng lúc 05:26:34 PM, Oct 25, 2017 * Số lần xem: 6697 Mạc Sầu khúc Thể thơ: Ngũ ngôn (thời kỳ: Trung Đường)  * 莫愁曲 ...
Tại Sao Đạo Lý Suy Sụp? :: Ngô Nhân Dụng
Sep 24, 2023
                
Thơ Dịch Minh Sơn Lê - Tháng 9 2023 :: Minh Sơn Lê
Sep 24, 2023
                  
ĐÊM SÀI GÒN XƯA :: Huyền Chiêu
Sep 24, 2023
  *              
Lục Bát Hoa Niên :: Tôn Thất Huyến
Sep 24, 2023
                
Một Bài Thơ Khong Thể Dài Thêm :: Trần Trung Tá
Sep 24, 2023
                
Tinh Thu :: Huệ Thu
Sep 24, 2023
                
Trang Thơ Tháng 9 2023 (Phần II) :: Minh Sơn Lê
Sep 23, 2023
                  
NHỮNG TIẾNG HÁT BỪNG SÁNG A20 :: Phạm Đức Nhì
Sep 23, 2023
  *              
Mười Ðoản Khúc Viết Nhân Rằm Trung Thu :: Huệ Thu
Sep 23, 2023
                
Tuyển Tập_Mùa Thu Với Thi Nhân :: Minh Sơn Lê
Sep 23, 2023
            
TRĂNG TRÊN NON CAO Tuyển tập Thơ :: Tôn Thất Huyến
Sep 23, 2023
  *                              
Tháng Bảy Tro Bụi :: Tuấn Khanh
Sep 22, 2023
  *