Apr 18, 2021

Diễn đàn » Cuối Đông Dạ Cảm

Cuối Đông Dạ Cảm

Ngược nước Hương Giang chiều tháng chạp

Tiêu đàn hợp nhịp trỗi tơ ngân

Hình ai in nước thuyền khoan nhặt

Vọng tiếng tang tình phá tịch không
Gió thổi vờn mây đùa tiếng địch

Lời ca mấy nỗi bước lênh đênh

Yên ba lẩn quất màu sông bạc

Dạ thẳm còn đây hổ phận mình
Nước bạc lờ đờ trêu phận bạc

Thuyền đi chậm rãi giữa mờ đông

Nghe như khúc hát người ôm hận

Tráng sĩ phong trần biệt bến sông
Mấy phút tương hoài se thắt dạ

Mùa lơi cuối buổi bóng tầng không

Chiều nay mây nước trôi lành lạnh

Thủy mặc trầm tư vẻ chạnh lòng.

 

                            Cuối đông 2001 

 

Vui lòng login đăng bài trong diễn đàn. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Chưa có bài nào.