May 15, 2022

Diễn đàn » Nhắc lại vài qui định

Nhắc lại vài qui định


Sài Môn Thi Đàn muốn nhắc các thi hữu về một vài qui định để chúng ta hợp tác thành công hơn. Các qui định này đã có từ lúc lập ra thi đàn. Xin thành thật cám ơn sự hợp tác của quí thi hữu.

* Tựa bài xin viết chữ thường (đừng viết chữ hoa) thí dụ: Ngày Đầu Năm Của Tôi

 

* Chúng tôi không post những bài thơ với tựa viết chữ hoa vì muốn tất cả các tựa bài được đồng nhất* Xin thành thật xin lỗi chúng tôi không làm việc (post bài) vào những ngày lễ và cuối tuần thứ 6-7 và Chủ Nhật* Kèm theo hình ảnh mà bạn muốn post cùng bài thơ* Mỗi lần gửi không quá 3 bài*  Ký tên tảc giả dưới mỗi bài thơ* Bạn có thể gửi thơ và đóng góp bài vở về :saimonchunhan@gmail.comHayquang.henry@yahoo.com

 

Vui lòng login đăng bài trong diễn đàn. Nếu chưa có account, xin ghi danh.

сайт

Aleksseolinks gởi lúc 09:01:54 PM, Mar 03, 2022