Apr 18, 2021

Diễn đàn » Tranh Kieu


 


 
 

 

Tranh: Chị em Thúy Kiều - Thúy Vân gặp Kim Trọng        [url=http://vietnam.vnanet.vn/vnp/vi-vn/13/18/18/26939/default.aspx 

]http://vietnam.vnanet.vn/vnp/vi-vn/13/18/18/26939/default.aspx 

[/url] 

  

Thúy Kiều ngậm ngùi trao gửi tình duyên của mình cho em gái Thúy Vân  

Thúy Kiều ngồi buồn trông cảnh biển chiều hôm  

Thúy Kiều chịu cảnh đòn roi của Tú Bà và lũ lâu la 
 

Vui lòng login đăng bài trong diễn đàn. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Chưa có bài nào.