Jul 10, 2020

Tiểu sử » Mai Hoài Thu

Sơ lược tiểu sử:


- Mai Hoài Thu, tên thật, cũng là bút hiệu. .....


- Các bút hiệu khác: Mây Trắng, Hoài Cổ, Hoài Cố Hương, Mai Kiều Vy, Mai Thuỵ Khanh, Thy Vân.


- Sinh ngày: 25/10/1967 tại Đông Hà, Quảng Trị.


- Giáo viên văn tại trường Phổ Thông Trung Học Điểu Cải, Định Quán, Đồng Nai, Việt Nam. ...


-Hiện đang định cư tại thành phố San Jose, California.

- Tốt nghiệp A.A.với các ngành Social Science, Psychology, Biological Science tại Mission College, California.

- Hiện đang theo học ngành Social Work & Psychology tại trường San Jose State University, California.

- Yêu thơ văn từ lúc còn đang học ở Tiểu Học- Biết làm thơ, viết văn từ lúc còn đang ở Trung Học


- Đã từng cộng tác với Mực Tím, Áo Trắng, Báo Tuổi Trẻ lúc còn ở quê nhà, qua các truyện ngắn, tuỳ bút, thơ…

- Có bài đăng trên các website: Xuân Thu Lạc Việt, Văn Tuyển, Quán Thơ, Nguồn Cội, Hoa Đông Phương, Núi Ấn Sông Trà, Quảng Ngãi Nghĩa Thục, Hồn Quê, Giao Mùa...

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN:


- Hương Thơ 5 (In chung với nhiều tác giả trong & ngoài nước - 2008).


- Tiếng Lòng, CD thơ phổ nhạc 2009 - Tiếng hát Quỳnh Lan.

- CD thơ ngâm của nhóm nghệ sĩ Hồng Vân (2008).

- Tiếng Lòng 2009 (Tuyển Tập Thơ & Nhạc).

- Một Sớm Thu Về, CD thơ phổ nhạc 2009 (Tập trung nhiều ca sĩ trong & ngoài nước).

Liên lạc:

Tel: (408) 480-0645


Email: maihoaithu999@yahoo.com


 

Vui lòng login đăng bài trong diễn đàn. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Chưa có bài nào.