Sep 19, 2020

Diễn đàn » Khi cây xanh cuối cùng bị đốn ....

 
When last tree is cut, the last river poisoned and last fish dead, we will discover that we can’t eat money. (Khi cây xanh cuối cùng bị đốn, dòng sông cuối cùng bị nhiễm độc và con cá cuối cùng bị chết… chúng ta mới nhận ra rằng: chúng ta không thể ăn những tờ giấy bạc vô nghĩa)

Vui lòng login đăng bài trong diễn đàn. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Chưa có bài nào.