Dec 01, 2020

Tác giả

Lê Mai Lĩnh

                                   Lê Mai Lĩnh


Tên thật Lê Văn Chính Gốc gác Quảng Điền, Triệu Phong, Quảng trị. Tức là SƯƠNG BIÊN THÙY, viết từ năm 1958, với nhiều thể loại. Trước 75 từng cộng tác với : Nghê Thuật, Khởi Hành, Gió Mới, Ngàn Khơi, Văn, Tiền Phong… Cựu Sĩ Quan QLVNCH. Dù trong gông cùm, xiềng xích,trước họng súng lưỡi lê, Thi sĩ vẫn lên tiếng và thơ đã có mặt

 

Tất cả các bài của tác giả Lê Mai Lĩnh:

Chùm Thơ Người Đàn Bà Ngủ Muộn - Thơ mới hiện đại VN - Apr 08, 2018
Chùm thơ Tình Muộn - Thơ mới hiện đại VN - Apr 07, 2018
Bài Thơ Cho Người Tình Phụ - Thơ mới hiện đại VN - Apr 17, 2017
Có Thể Nào - Thơ mới hiện đại VN - Apr 16, 2017
Một Chiều Mưa - Thơ mới hiện đại VN - Apr 16, 2017