Dec 10, 2019

Tác giả

Liễu Trương

Liễu Trương

lieutruong

Sống ở Pháp từ năm 1963.
Tiến sĩ Văn học đối chiếu, Đại học Paris III, Sorbonne Nouvelle.


Đã xuất bản

Les canons tonnent la nuit
Bản dịch truyện Đêm nghe tiếng đại bác của Nhã Ca

Nxb Philippe Picquier, Pháp, 1997


Một cuộc đi chơi ở đồng quê
Bản dịch 16 truyện ngắn của Guy de Maupassant

Nxb Đà Nẵng, 2007


Tiếp cận văn học Pháp
Nxb Văn Học, Hà Nội, 2007


Phân tâm học và Phê bình Văn học
Nxb Phụ Nữ, Hà Nội, 2011

Tất cả các bài của tác giả Liễu Trương:

Các Nhà Văn Nữ Việt Nam Ở Pháp - Viết về tác giả & tác phẩm - Dec 05, 2016